Pic
shadow

Fotocopia, enquaderna i més

No només fem fotocòpies, sinó que tractem de millorar i complementat aquestes amb un món de possibilitats.

Disposem de la maquinària més moderna del mercat, i els nostres terminis de lliurament són realment baixos. Rebem els encàrrecs a imprimir en tots els formats: correu electrònic, CD/DVD, pendrives... i realitzem totes les funcions auxiliars que es necessitin:

-Copiem
-Imprimim
-Enquadernem
-Trepem
-Dobleguem
-Engrapem
-Ensobrem

Realitzem totes aquelles funcions que el client necessita. Fotocòpies en general negre i color, targetes, fulls informatius, catàlegs, dossiers, publicitat, cartells, memòries anuals o semestrals... Qualsevol treball relacionat amb la impressió a costos moderats de mercat amb temps de lliurament ajustats.